Innovationstävling inom äldreomsorgen

Tävlingen är nu avslutad

Ett stort tack till alla som deltog i OpenLabs Innovationstävling inom äldreomsorgen.

Vi fick in många spännande idéer och efter bedömning enligt tävlingskriterierna har juryn nu kommit fram till en vinnare. Grattis till bidraget Bingo!

Vill du veta mer om andra tävlingar? Registrera dig nedan!

08 dagar 13 timmar 44 minuter 51 sekunder

kvar att lämna in ditt bidrag!

Om OpenLab

OpenLab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför. Målet är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden.

Kännetecknande för OpenLabs verksamhet är att den arbetar med flera aktuella komplexa problemställningar som utgår från staden, landstinget och länsstyrelsens verksamhet och att olika kunskapsområden arbetar tillsammans för att komma fram med förslag till lösningar och innovationer.

Vi vill skapa förutsättningar så att användbara idéer blir verklighet och att nya kontaktytor uppstår. OpenLab är ett nytt sätt att lära sig nya saker på, i samarbetet mellan olika delar i samhället, mellan olika kunskapsfält och yrkesroller, mellan medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och det konstnärliga området. OpenLab är också en unik miljö genom att den både skall generera nytänkande och innovationer. Det ska även vara en plats där representanter från yrkeslivet och studenter/forskare knyter kontakter samtidigt som det är en arena som presenterar och gestaltar resultat från forskning och innovationer gjorda på lärosätena.

Öppenhet, empati, kreativitet, nytänkande, oväntat och inbjudande är några av våra ledord.

Om vår process

Omvärlden förändras och utvecklas snabbt. Det gör den komplex vilket betyder att vi måste arbeta efter metoder och konceptuella verktyg som är öppna och flexibla för att kunna lösa de utmaningar vi står inför. OpenLabs lärandemiljö präglas av nytänkande i hur vi skapar samhällsnyttiga innovationer. Exempelvis designmetodik och etnografiska metoder som arbetssätt i kurser: visualisering genom skisser, modeller och prototyper är en nyckelfaktor i projekten både för den interna processen och för kommunikation med uppdragsgivaren och vald målgrupp.

Design Thinking & Scrum

För att lösa svåra problem krävs det oftast nytt tänkande. Dock kan det svårt inom stora organisationer och företag med väl utarbetade metoder och tankemönster. OpenLab är ett nytt sätt att lära sig nya saker på, i samarbetet mellan olika kunskapsfält och yrkesroller. Du lär dig att få ett team att fungera i projekt med skarpa frågeställningar och en närvarande uppdragsgivare. Uppdragsgivaren får genom samarbetet nya idéer på hur den kan lösa viktiga frågor som påverkar samhället i en nära framtid.

Vi jobbar efter metoden Design Thinking, bestående av fem olika steg:

  1. Empati - Här samlar vi in så mycket information som möjligt. Det handlar om att observera, intervjua och fördjupa sig i det som ska undersökas
  2. Definiera - När vi väl samlat in all information vi behöver så måste vi definiera vad vi hittat och fokusera på att skapa en förståelse det.
  3. Idéframtagning - Nu går vi över från att samla in och skapa förståelse till att skapa idéer kring hur vi kan lösa de utmaningar vi stött på. Det handlar att tänka mångsidigt och hellre utforska många olika alternativ än att enbart hitta en lösning.
  4. Protoyp - Att skapa prototyper handlar om att ta de idéer från föregående steg och introducera dem för den fysiska världen. Det kan vara allt från en vägg med post it-lappar eller ett objekt till ett gränssnitt eller ett rollspel.
  5. Test - Det sista steget och summan av alla andra steg är att ta prototypen ut i världen och testa den. Det är en möjlighet att testa och förbättra dina idéer.

I kombination med metoden Design Thinking har vi lagt till Scrum, detta för att strukturera OpenLabs arbetsprocess på ett tydligare sätt.