Innovationstävling inom äldreomsorgen

Tävlingen är nu avslutad

Ett stort tack till alla som deltog i OpenLabs Innovationstävling inom äldreomsorgen.

Vi fick in många spännande idéer och efter bedömning enligt tävlingskriterierna har juryn nu kommit fram till en vinnare. Grattis till bidraget Bingo!

Vill du veta mer om andra tävlingar? Registrera dig nedan!

08 dagar 13 timmar 44 minuter 51 sekunder

kvar att lämna in ditt bidrag!

Om Tävlingen

"Innovationstävling inom äldreomsorgen" är del 2 i OpenLabs övergipande tävling om äldreomsorgen i Stockholm. Steg 1 avsåg att samla in vardagliga utmaningar inom äldreomsorgen. Dessa utmaningar är de som ligger till grund för casefrågan som inkluderas i detta steg, alltså steg två. Målet är att engagera kreatörer i samhället för att få interdisciplinära samarbeten, innovationer och produkter som kan implementeras direkt i verksamheter med anknytning till äldre.

Utmaningen som togs fram i steg ett av OpenLabs tävling kring äldreomsorg består av att det behövs mer interaktiva, synliga och inkluderande medel för att kommunicera till exempel måltider, utflykter och övriga aktiviteter på äldreboenden. Casefrågan i denna tävling består därför i att utveckla ett nytt koncept för informationsförmedling som underlättar för både personal, de äldre samt deras anhöriga. Läs mer om utmaningen här.

Tävlingsprocess


Viktiga datum

21 maj Tävlingen öppnas för anmälan klockan 09:00 svensk tid
10 september Tävlingen stänger klockan 23:59 svensk tid
1 oktober Vinnare utses och meddelas
24 oktober Prisevent hos OpenLab

Behörighet

Tävlingen vänder sig till entreprenörer, kreatörer och allmänt intresserade som vill vara med och utveckla smarta lösningar på problem som äldre möter i sin vardag. För att delta i tävlingen måste du vara bosatt i Sverige. Syftet med denna tävling är att hjälpa äldre att få en enklare vardag. Du behöver ha en prototyp, kunskapen och viljan att implementera detta på ett äldreboende, samt en stark ambition att ta din idé vidare därefter.

Priser

Det vinnande bidraget kommer att erbjudas en plats att installera sin prototyp under en period i ett äldreboende i Stockholmsområdet. Vinnaren kommer även att erhålla en prissumma på 10 000 SEK.

Utmaningen - Kommunikationstavlor för äldreboenden

Det behövs mer interaktiva, synliga och inkluderande medel för att kommunicera allt ifrån måltider, utflykter och övriga aktiviteter på äldreboenden. I nuläget används whiteboards som ett kommunikationsmedel vilket resulterar i otydlig och rörig hantering av information.

Utmaning

Utveckla ett koncept för informationsförmedling som underlättar för både personal, de äldre samt deras anhöriga.

Gör detta genom att antingen utveckla redan befintliga lösningar alternativt genom att utveckla en som i nuläget inte existerar.

Din lösning kan exempelvis underlätta (men behöver inte begränsas till) kommunikation för:

Lösningen kan vara, men behöver inte vara, en digital lösning.

Bedömningskriterier

Juryn kommer att bedömma bidragen utifrån sex olika kriterier:

  1. Interaktivt - Möjliggör tvåvägskommunikation och ett interaktivt användande.
  2. Inkluderande - Språkmässigt så väl som vilka som har möjlighet att använda den.
  3. Realiserbart - Möjligheten att implementera innovationen inom äldreomsorgen.
  4. Kostnadseffektivt- Din innovation ska gå att implementera inom äldrevården inom en rimlig och kostnadseffektiv budget.
  5. Användarvänligt - Lätt att lära sig, förstå och använda i vardagen.
  6. Behovsanpassat - Exempelvis för de med syn- alternativt hörselnedsättning.
    1. Ladda ner bidragsmallen