Innovationstävling inom äldreomsorgen

Tävlingen är nu avslutad

Ett stort tack till alla som deltog i OpenLabs Innovationstävling inom äldreomsorgen.

Vi fick in många spännande idéer och efter bedömning enligt tävlingskriterierna har juryn nu kommit fram till en vinnare. Grattis till bidraget Bingo!

Vill du veta mer om andra tävlingar? Registrera dig nedan!

08 dagar 13 timmar 44 minuter 51 sekunder

kvar att lämna in ditt bidrag!

Regler & Villkor

Tävlingen vänder sig till entreprenörer, kreatörer och allmänt intresserade som vill vara med och utveckla smarta lösningar på problem som äldre möter i sin vardag. För att delta i tävlingen måste du vara bosatt i Sverige. Syftet med denna tävling är att hjälpa äldre att få en enklare vardag. Du behöver ha en prototyp, kunskapen och viljan att implementera detta på ett äldreboende, samt en stark ambition att ta din idé vidare därefter.

Följande är uteslutna från att delta i tävlingen:

Regler för tävlingsbidrag

Ditt bidrag ska laddas upp i enlighet med bidragsmallen för tävlingen. Du kan ladda ner bidragsmallen här.

För att kunna bli utsedd som vinnare i tävlingen måste du registrera ett konto samt lämna in ditt bidrag i linje med utmaningens specifikationer. Du måste hålla dig inom riktlinjerna för tävlingen samt Student Competitions generella villkor. Utsatta deadlines måste även hållas och inga bidrag kommer bli beaktade efter denna.

Urvalsprocess

Bidragen kommer bedömas av en jury bestående av medlemmar ifrån OpenLab samt de partners och organisationer som tillhandahåller testbäddarna för vinnarna av tävlingen.

Priser

Det vinnande bidraget kommer att erbjudas en plats att installera sin prototyp under en period i ett äldreboende i Stockholmsområdet. Vinnaren kommer även att erhålla en prissumma på 10 000 SEK.

Inga alternativa priser kommer att erbjudas.

Om du utses till vinnare och inte kan ta emot priset, kan du inte ge priset vidare eller utse någon annan till vinnare.

Om du inte kan eller vill erhålla din vinst, kan vi tilldela den till den deltagaren som har det näst bästa bidraget. Om du tar emot ett pris, kommer du att vara ansvarig för att alla tillämpliga skatter relaterade till det accepterade priset erläggs.

Upphovsrätt och Nyttjanderätt

Tävlingsdeltagare har äganderätten över sitt bidrag men godkänner att vinnande bidrag får publiceras i form av en kort beskrivning på tävlingens webbsida, på openlab.se och i andra medier efter tävlingens slut.

Användning av information

OpenLab kommer att använda personlig information som lämnats i enlighet med Sqore Allmänna villkor.

Generella villkor

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att följa Sqores generella villkor. i samband med din användning av Sqores och Student Competitions hemsida. OpenLab och tävlingsarrangörer är inte ansvariga för någon skada, förlust eller besvikelse som drabbar dig för att delta eller att inte kunna delta i denna tävling.

Tävlingsbidrag som inte lämnas i enlighet med villkor och regler eller bidrag som är ofullständiga eller oläsliga kommer inte att beaktas. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte följer dessa regler och villkor eller som på annat sätt kan uppfattas som stötande, hotfullt, kränkande, olämpligt, oanständigt, diskriminerande eller som på annat sätt inte följer tävlingens anda.

I händelse av oförutsedda omständigheter, kan vi ändra eller avsluta tävlingen utan förvarning.

OpenLab och tävlingsarrangörer förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor.