Innovationstävling inom äldreomsorgen

Tävlingen är nu avslutad

Ett stort tack till alla som deltog i OpenLabs Innovationstävling inom äldreomsorgen.

Vi fick in många spännande idéer och efter bedömning enligt tävlingskriterierna har juryn nu kommit fram till en vinnare. Grattis till bidraget Bingo!

Vill du veta mer om andra tävlingar? Registrera dig nedan!

08 dagar 13 timmar 44 minuter 51 sekunder

kvar att lämna in ditt bidrag!

Kommunikationstavlor för äldreboenden

Det behövs mer interaktiva, synliga och inkluderande medel för att kommunicera allt ifrån måltider, utflykter och övriga aktiviteter på äldreboenden. I nuläget används whiteboards som ett kommunikationsmedel vilket resulterar i otydlig och rörig hantering av information.

Utmaning

Utveckla ett koncept för informationsförmedling som underlättar för både personal, de äldre samt deras anhöriga.

Gör detta genom att antingen utveckla redan befintliga lösningar alternativt genom att utveckla en som i nuläget inte existerar.

Din lösning kan exempelvis underlätta (men behöver inte begränsas till) kommunikation för:

Lösningen kan vara, men behöver inte vara, en digital lösning.

Bedömningskriterier

Juryn kommer att bedömma bidragen utifrån sex olika kriterier:

 1. Interaktivt - Möjliggör tvåvägskommunikation och ett interaktivt användande.
 2. Inkluderande - Språkmässigt så väl som vilka som har möjlighet att använda den.
 3. Realiserbart - Möjligheten att implementera innovationen inom äldreomsorgen.
 4. Kostnadseffektivt- Din innovation ska gå att implementera inom äldrevården inom en rimlig och kostnadseffektiv budget.
 5. Användarvänligt - Lätt att lära sig, förstå och använda i vardagen.
 6. Behovsanpassat - Exempelvis för de med syn- alternativt hörselnedsättning.
  1. Ladda ner bidragsmallen nedan för att lämna in din lösning på utmaningen.

   Ladda ner bidragsmallen